Menu

Why choose GMT?

  ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ทำให้ผลัตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ GMT มีคุณภาพและความแม่นยำสูง พร้อมทั้งความทนทานสูง

 More about us

 DOVETAIL STAGE

     Dovetail Stage เคลื่อนที่โดยอาศัยการทำงานของตัวเลื่อนชนิดหางเหยี่ยวและฟันเฟือง ทำให้เคลื่อนที่ได้รวดเร็ว และรับน้ำหนักได้ดี Stage ประเภทนี้เหมาะกับงานปรับตำแหน่งทั่วๆไปซึ่งไม่ต้องการความแม่นยำสูง แต่ต้องการความคล่องตัวและรวดเร็วในการปรับ เช่น การปรับระยะโฟกัสของกล้องวิชั่น  

Go to top